بسته آنلاین کاتالوگ الکترونیکی

چاپ
کاتالوگ آنلاین یک سالهبا خریداری این بسته فایل توضیحات محصول شما در قالب سند PDF/Word/JPEG گرفته می شود و پس از تبدیل به کاتالوگ آنلاین بصورت فایل HTML در اختیار شما قرار می گیرد که کاتالوگ خود را در محیط اینترنت می توانید به نمایش در بیاورید. قیمت این بسته برای کاتالوگ های زیر 50 صفحه تنها 55 هزار تومان می باشد.
در صورتی که تعداد صفحات کاتالوگ از 50 صفحه بالاتر باشد به ازای هر صفحه 500 تومان به هزینه کاتالوگ اضافه می شود