آیا از کلمات قلمبه سلمبه استفاده می کنید؟

چاپ
بارها دیده ایم بعضی از فروشندگان در طراحی بروشور و طراحی کاتالوگ محصول خود از کلمات و اصطلاحاتی استفاده می کنند که مشتریان متوجه نمی شوند. این اشتباه که فکر کنید استفاده از اصطلاحات پیچیده موجب افزایش کلاس شما می شود یک اشتباه رایج و البته مهلک در فروش است. سعی کنید هم سطح و هم زبان مشتری حرف بزنید و خیلی ساده به او بگویید خرید کردن از شما چه نفعی برای او دارد و شما چه تمایزی با دیگران دارید!